dijous, 16 d’abril de 2009

Turisme i homosexualitat a Menorca (2)

Fotografies

Cadascú a Menorca té la seva concepció d’un cert model turístic de l’illa. Hi ha col·lectius, associacions, partits polítics, etc., que en aquest sentit comparteixen a grans trets un mateix ideari. És una qüestió no resolta que preocupa, se’n parla i està bé que se’n parli, naturalment, perquè com qualsevol tema d’importància social, econòmica, política, ecològica, ètica o moral és bo que cadascú se’n formi una opinió i això només és possible contrastant, argumentant, sospesant pros i contres, avantatges i inconvenients. Som del parer que hi ha opinions més vàlides que d’altres, perquè tot i que la paraula “opinió” o la frase “aquesta és la meva opinió” s’empra massa vegades com un escut infranquejable darrera el qual escudar-se, hi ha sens dubte opinions més ben fonamentades que d’altres.


L’existència del sector econòmic del turisme illenc és un fet. Menorca, com a molts altres indrets del món, rep des de fa anys i panys turistes, diguem-n’hi visitants, viatgers, gent que s’hi ha interessat i l’ha volguda conèixer des d’innombrables punts de vista i fer-hi estada, persones per a qui l’illa oferia i ofereix múltiples i variats atractius. En contraposició a la recepció de visitants, la història de l’emissió de turistes des de Menorca a altres llocs és bastant més recent. És a dir, abans han estat viatgers d’altres indrets -de l’estranger, de determinades regions de l’Estat Espanyol- els que han visitat l’illa.


Els múltiples i variats atractius que ofereix Menorca es poden concretar, sens dubte. Ara bé, així i tot estan sotmesos a canvis i variacions, no sempre exclusivament mesurables des d’una perspectiva econòmica, sempre complexa, ja sigui local o global. És a dir, hi ha atractius turístics que depenen de factors gairebé impossibles de determinar des d’un punt de vista únicament monetari: entre d’altres hi intervenen qüestions mediambientals, culturals, sociològiques, psicològiques, ètiques, altres costums, una mutació dels gustos, un canvi de percepció dels viatgers... En el fons es fa difícil de delimitar el marc de coordenades múltiples, complexes i variables en el qual es mou el turisme. En aquest sentit aquesta qüestió restarà, doncs, sempre oberta a replantejaments, respostes i solucions, tant a Menorca com a qualsevol altre indret i en contrast amb altres destinacions.


No entraré a debatre ara amb detall qüestions com aquestes: si el turisme és o hauria de ser el principal motor socioeconòmic de Menorca, la importància del turisme en relació a altres sectors econòmics de l’illa com ara la indústria, el comerç, l’agricultura, la ramaderia o la pesca, la difícil relació entre turisme i ecologia o turisme i construcció urbanística... Tampoc no tractaré amb minuciositat la qüestió referent als termes en què es produeix o s’hauria de produir l’intercanvi cultural entre visitants i visitats, de l’aprenentatge recíproc entre els uns i els altres. I no ho faré perquè d’entre totes aquestes qüestions en sobresurt una de cabdal importància, que mereix molt més l’atenció, ja que aquesta sí que és immutable i universal, em referesc a la manera com es reben els hostes a casa nostra, a allò que els anglesos entenen com a hospitality, fàcilment traduïble al francès –hospitalité-, a l’italià –ospitalità-, a l’espanyol –hospitalidad- i al català –hospitalitat-; els alemanys en diuen Gastfreundlichkeit. Aquesta qüestió travessa de dalt a baix i en totes direccions totes les altres i defineix, al marge de com siguin els visitants, els individus i les societats que els reben com a obertes, lliures, tolerants, solidàries, respectuoses i acollidores.


2 comentaris:

Justo ha dit...

La sensualidad de todas las Illes Balears siempre será reclamo para las personas homosexuales que gustamos del deleite de los sentidos.

Las fotos, impresionantes.

mpons ha dit...

Y yo espero y deseo que tios tan enrollados como tu, artistas en disfrutar de la vida, sean siempre tan bien acojidos como se merecen, todo un reto!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...