dimarts, 16 de setembre de 2008

"El meu escriptori" Kandinsky


Dilluns, 11 d’agost de 2008

El primer dia del curs de didàctica de Munic va ser el dilluns dia 11 d’agost. Després de les salutacions pertinents la primera activitat que vam fer al matí per conèixer-nos va consistir en el següent. Durant la fase online havíem escrit, entre d’altres, dos textos: un perfil de nosaltres mateixos i una redacció que es deia “Schreibtischwelten”, en què havíem de descriure els objectes que es troben al voltant del nostre escriptori i explicar la relació que hi tenim. Tant l’una activitat com l’altra van permetre que ens comencéssim a conèixer via Internet. Per a l’inici de la fase presencial, d’aquests dos escrits, les professores n’havien estret algunes frases de cadascun dels participants i n’havien fet un qüestionari. Tot fent preguntes als companys, els alumnes havíem de trobar a qui corresponien les afirmacions. En la redacció sobre el meu escriptori, per exemple, jo havia dit que a sobre a la paret, hi tenc penjat un quadre de Kandinsky. Una de les preguntes de la llista era, per tant, qui tenia un quadre d’aquest pintor damunt el seu escriptori. D’aquesta manera vam descobrir que l’escriptori d'Andreas és de color groc o que damunt la taula Mauricette hi té souvenirs. Hi ha una activitat semblant a la de l’escriptori en el llibre de text Aspeckte, Mittelstufe Deutsch de Langenscheidt.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...