diumenge, 9 de setembre de 2007

Literatura Alemanya II


Dimecres dia 15 d’agost una professora de la Universität Gieβen ens va presentar el marc teòric per a la lectura i interpretació de textos literaris, tant poètics com en prosa, juntament amb uns quants exemples didàctics de com treballar-los. En aquest sentit ens va proporcionar tota una llista d’estratègies per ajudar a interpretar textos lírics i una altra amb activitats per poder desenvolupar un taller de poesia a l’aula. Vam aprofundir en la ja tradicional tècnica de formulació de qüestions textuals, d’altra banda tan útil a les classes de llengua estrangera: quines en són les persones, quina la situació, els contextos temporal i d’espai, quin n’és el tema, el què, el per què, el com, etc. etc. I com que el contingut mai no apareix deslligat de la forma, totes aquestes qüestions ajuden també a conèixer quins mitjans lingüístics (lèxics, morfològics i sintàctics) s’utilitzen. Els dos dies següents, dijous i divendres, van estar dedicats exclusivament a la prosa i a la lírica respectivament i a la seva explotació didàctica.

Nachts

Ich wandre durch die stille Nacht,
Da schleicht der Mond so heimlich sacht
Oft aus der dunklen Wolkenhülle,
Und hin und her im Tal
Erwacht die Nachtigall,
Dann wieder alles grau und stille.
O wunderbarer Nachtgesang:
Von fern im Land der Ströme Gang,
Leis Schauern in den dunklen Bäumen -
Wirrst die Gedanken mir,
Mein irres Singen hier
Ist wie ein Rufen nur aus Träumen.
(Joseph von Eichendorff,
"Wanderlieder", 1826)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...