dilluns, 16 de juliol de 2007

Homosexualitat a Medusa III

Thomas Eakins, The Swimming Hole 1884-85
De ver que encara hi ha qualcú en el segle XXI que pensi que els homes i les dones homosexuals no poden o no contribueixen a perpetuar l'espècie de forma directa o indirecta? Jo no hi entenc gens ni mica, de gens perpetuadors de l'espècie, però insistesc que la sexualitat, i de fet així semblava clar a l'inici de la discussió, en una gran mesura es pot deslligar de l'estricta biologia i si s'hi lliga voldria pensar que tothom creu que a l'evolució de l'espècie hi contribueix tota l'espècie, és a dir tothom, cadascun dels espècimens i el col·lectiu en general, i no només els heterosexuals de forma exclusiva. Si açò no fos així, ja faria temps que tot açò no ho podríem contar ni els uns ni els altres. Hetero, bi o homo, tots formam part d'una mateixa cosa i aquí no hi cap gen dissident o alternatiu. Amb tot açò vull denotar que ni s'hauria d'entendre l'homosexualitat com una pràctica sexual no evolutiva ni l'heterosexualitat com una pràctica sexual exclusivament evolutiva. Crec que als heteros quan els agrada una dona, i no entraré ara en què vol dir agradar –tothom deu saber allò que sent-, senzillament els agrada una dona, independentment que aquesta dona a la llarga s'acabi convertint amb la mare dels seus fills o no. No té res a veure. Açò seria com barrejar la necessitat bàsica d'haver d'alimentar-se per subsistir amb la capacitat humana de fer de la gastronomia una de les arts més exquisides i refinades de la vida, de la vida humana em referesc. (Fòrum de discussió de Dalt s'Arbre)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...